Consera proptech iş modeliyle inşaat ve endüstri arasındaki yeni dünyanın kurucusu