Endüstri ve İnşaatta Modüler Sistemler

Modüler sistemlerin, gerek endüstride gerekse inşaat sektöründe kullanımı her geçen gün artmaktadır. Her iki durumda da amaç; sistemi tüm bileşenleri ile fabrika ortamında, yani proje sahası dışında modül olarak oluşturmak, gerekli testler dâhil tüm kalite kontrol denetimlerini tamamlayarak montaja hazır duruma getirmek olarak özetlenebilir. Modüler sistemlerin, konvansiyonel prefabrik sistemlerden farkı gerek endüstriyel projelerde gerekse inşaat […]