B2B Süreçlerimiz

Consera'nın sürekli desteği ile

projelerinizi kolaylıkla hayata geçirin

Consera Kurumsal Müşterilerinin projelerini karşılamak için esnek işbirliği modelleri sunar.

Kurumsal Müşterilerimiz çeşitli  aşamalarda yatırım süreçlerimize  katılabilirler ve gerek tasarım gerek üretim süreçlerimizde yer alabilirler.

Müşteri memnuniyetini sağlama ve birinci sınıf bir ürün ve hizmet sunma hedefine odaklanan Consera;  her projenin kendine özgü gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamaya kendini adamıştır.

01

BAŞLANGIÇ

Consera’nın çalışma modelinin temelini Müşterinin ihtiyaçlarının ve hedeflerinin analiz edilmesi oluşturur. Consera’nın yetkin Proje Yönetim ekiplerinin hazırladığı bu ilk analizin bulguları doğrultusunda Modüler Yapı Teknolojisi ile Müşteri’nin hedeflerinin en verimli şekilde, en kısa sürede ve en yüksek kalitede başarılmasını sağlayacak Modüler Yapım Yöntemi belirlenir.

Müşteri Consera’ya mevcut bir tasarım ile veya tasarım olmadan başvurabilir; Consera’nın deneyimli Tasarım Ekipleri, Müşteri’nin hedeflerine uygun optimum tasarımı Konsept Tasarım aşamasından başlayarak hazırlayabilir veya mevcut tasarımı Modüler Yapı Teknolojisi ile inşa edilecek şekilde Uygulama Projesi geliştirebilir.

Belirlenen Modüler Yapım Metodu kapsamında Consera teknolojisinin kullanılması sayesinde elde edilecek kazanımların özeti Müşteri’ye sunulur.

02

VERİ TOPLAMA

Geleneksel yöntemlerden farklı olarak Modüler Yapı Teknolojisi projenin başlangıcında sürecin tamamına dair tüm bilgileri toplamayı ve yönetmeyi hedefler. Bu sayede projenin başarısız olmasına sebep olabilecek riskler önceden tespit edilerek önlenmiş olur.

Consera bunun için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) teknolojisi ve Üretim ve Montaj için Tasarım (DfMA) sisteminden yararlanır.

BIM sayesinde her türlü proje verisi sayısal ortamda anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya getirilerek sürecin zaman ve bütçe boyutu ile simüle edilmesi sağlanır.

DfMA sistemi, tasarımın uygulanacak yapım yöntemi ile iç içe geliştirilmesini sağlayarak yapım ve kullanım sürecinde elde edilebilecek en yüksek faydanın oluşturulmasını sağlar.

BIM ve DfMA süreçlerine girdi oluşturma amacıyla Consera, Müşteri’ye sunduğu Yapı Karar Formu ile detaylı veriler toplar. Bu aynı zamanda Müşteri’nin şeffaf bir şekilde tüm süreci ön görmesini ve kritik noktaların ilk aşamada tespit edilmesini sağlar.

03

BÜTÇE HAZIRLAMA

Consera ekipleri tarafından Analiz, Veri Toplama, ve Yöntem Belirleme süreçleri tamamlandıktan sonra Müşteriye sunmak üzere Bütçe hazırlanır. Sunulan Bütçe kapsamında:

a. Yapım Yöntemi: Analiz ve Veri Toplama süreçleri sonrası belirlenen Yapım Yöntemi’nin ve Müşteri’ye sunacağı kazanımların özet açıklaması.

b. Sorumluluk Tablosu: Müşteri’nin hedefleri doğrultusunda Modüler Yapı’nın kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli Proje Onayları, Taşıma, ve sahadaki Altyapı-Temel vb. inşaat işleri gibi süreçlerde Consera veya başka çözüm ortaklarının alacakları sorumlulukların dağılımını gösteren tablo.
c. Teknik Özellikler: Yapıya dair Enerji Performansı, Bitiş Malzemeleri, Tesisatları, Donanımları vb. teknik bilgilerin sunumu.

d. Proje Takvimi: Tasarım, Onay, Tedarik, Üretim, Taşıma, ve Kurulum aşamalarına dair zaman ve kaynak planlaması.

e. Değer Mühendisliği: Bütçenin detaylı bir analiz süreci sonrası hazırlanmış olması sayesinde Müşteri ile ortak belirlenecek hedefler doğrultusunda Bütçe üzerinden Değer Mühendisliği yapılabilmektedir. Zaman, maliyet, kullanıcı profili, yatırımın geri dönüşü gibi birçok faktör dikkate alınarak en uygun fayda-maliyet birleşimine ulaşılabilmektedir. 

04

TASARIM VE MALZEME ONAYLARI

Sunulan Bütçe’nin Müşteri tarafından onaylanması sonrasında aşağıdaki aşamalar takip edilir:

a. Konsept Proje: Belirlenen Yapım Yöntemi’ne uygun hazırlanarak Müşteri’ye onay almak üzere sunulur. Müşteri’nin mevcut bir tasarımı varsa, bu tasarımın Modüler Yapım Yöntemine göre geliştirilmesine dair Modüler Konsept sunulacaktır.

b. Uygulama Projesi: Konsept Proje’nin Müşteri tarafından onaylanması sonrasında Uygulama Projeleri hazırlanarak Müşteri’nin veya belirleyeceği uzmanların incelemesine sunulur. Özellikle Yurtdışı projelerde Müşteri’nin yerel idarelere sunması gereken tasarım belgelerinin ilgili ülke mevzuatına ve yönetmeliklerine uygun şekilde üretilmesi sağlanır.

c. Malzeme Onayları: Projede kullanılacak yapı malzemelerine ve donanımlara dair detaylı teknik bilgiler Müşteri’nin veya belirleyeceği uzmanların incelemesine sunulur.

05

ÜRETİM SÜRECİ

Proje ve Malzeme Onayları’nın tamamlanması ile Consera Üretim Tesisi’nde Modüler Yapı Üretim Süreci resmen başlatılır.

Consera Kalite Kontrol ekipleri üretim sürecinin her aşamasını takip ederek denetler ve kayıt altına alır. Böylece projenin tasarımına ve tekniğine uygun şekilde üretim yapılması sağlanır. Özellikle Yurtdışı projelerde Müşteri’nin yerel idarelere sunması gereken üretim denetleme belgelerinin ilgili ülke mevzuatına ve yönetmeliklerine uygun şekilde hazırlanması sağlanır.

Üretim Süreci boyunca Consera şeffaflık prensibi ile çalışır. Müşteri veya belirleyeceği uzman temsilci sürecin tamamını Üretim Tesisinde bağımsız olarak denetleyebilir. Böylece Müşteri’nin sürece aktif katılımı ile en başarılı sonucun elde edilmesi sağlanır.

06

LOJİSTİK SÜRECİ

Modüler Yapı Teknolojisi, Lojistik sektöründeki tüm gelişmelerden ve imkanlardan mümkün olan en yüksek düzeyde faydalanmayı hedefler. Böylece, geleneksel inşaat yöntemleri ile mümkün olmayan düzeyde verimlilik ve başarı sağlanabilir.

Lojistik süreci Paketleme – Yükleme – Taşıma ve İndirme aşamalarından oluşur. 

Consera’nın uzman Lojistik ekibi Konsept Tasarım aşamasından itibaren DfMA sistemi kapsamında Tasarım ve Planlama birimleri ile birlikte çalışarak tasarım, üretim, lojistik arasında doğru ilişkinin kurulmasını, üretilen modüllerin en verimli ve güvenli şekilde proje konumuna taşınması sağlar.

Uygulama Projesi sürecinde tüm malzeme birleşim ve donanım detayları taşıma yöntemi ile uyumlu şekilde belirlenir. Böylece yapının sahaya taşıma ve sahada kurulumu sırasında gerekli dayanıklılığı göstermesi sağlanır.

Koruyucu Paketleme yöntemi taşıma aracı, güzergah, hava şartları, ve saha şartları göz önüne alınarak belirlenir ve Müşteri’ye bu kapsamda alternatifler sunulur.
Consera lojistik ekibi Müşteri’nin tercihi doğrultusunda belirleyeceği lojistik ekibi ile beraber çalışabilir veya Kapıya Teslim bir hizmet sunabilir. Proje için belirlenen Yapım Yöntemi kapsamında en uygun taşıma yöntemi Kara, Deniz, veya ikisinin birleşimi olacak şekilde Müşteri’ye sunulabilir.

07

SAHA KURULUM SÜRECİ

Consera, teknolojinin sunduğu imkanlarını en iyi şekilde kullanarak sahada yapılması gereken işleri en aza indirmek hedefiyle çalışır. Böylece, Müşteri için en fazla belirsizlik içeren, yönetimi en zor ve maliyeti en yüksek olan, saha imalatları azaltılarak bütçe, süre, ve işletme başlangıcı kapsamında büyük kazanımlar elde edilir.

Consera, Müşteri’ye sunduğu Yapım Yöntemi kapsamında sahada yapılması gereken işleri kolay ve güvenli uygulanabilir şekilde tasarlar ve Kurulum Projesi ile birlikte Müşteri’ye teslim eder. Az sayıda işçi ve standart iş makineleri ile saha işlerinin tamamlanması sağlanır.

Kurulum Projesi sayesinde Müşteri dilerse saha işlerini kendi seçeceği yükleniciler ile yürütebilir.

Müşteri’nin tercihi doğrultusunda Consera sahadaki işlerin tamamı veya bir kısmı için hizmet verebileceği gibi Yerel Yüklenicilere sahada Süpervizörlük yaparak da çalışabilir.

08

YAPININ TESLİMİ

Consera yapıları, sadece üretim ve kurulum süreçlerinde değil, kullanım ömrü boyunca yüksek performans sunmak üzere tasarlanır.

Enerji Performansı, Bakım-İşletme, Kullanım Ömrü açılarından geleneksel yapılara göre daha verimli, kullanışlı, dayanıklı ve uzun ömürlü yapılar elde edilir.

Müşteri’nin hedefleri doğrultusunda 50 yıldan uzun süre kullanıma uygun Kalıcı Yapılar üretilebileceği gibi 10-20 yıl gibi uzun süreli kullanıma uygun Geçici Yapılar da üretilebilir.

Tasarım ve Üretim sürecine dair tüm belgeler ile birlikte Kullanım-Bakım-İşletme sürecine özel hazırlanan teknik belgeler Proje Tesliminde Müşteri’ye teslim edilir. Müşteri bu teknik bilgiler ışığında bakım-işletmeye ek olarak, kısmi tadilat veya kapsamlı renovasyon gibi uygulamalar yapma imkanına sahiptir.