Consera'da AR-GE ve ÜRGE

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile hem tasarım hem üretim hem de montaj aşamalarındaki süreçleri iyileştirmeyi, teknolojik gelişmeleri sürekli olarak takip etmeyi, maliyet etkinliğini arttırmayı, hızlı üretim ve kolay montaj yapabilmeyi ve rekabet avantajını arttırmayı hedeflemektedir.

Böylece sürdürülebilir, hafif, ölçeklenebilir, tekrarlanabilir, rekabet edebilir ve karbon ayak izi düşük yüksek performanslı (ısı yalıtımı, hafiflik, dayanıklılık, ses yalıtımı vs.), rekabetçi ürünler ortaya çıkartır.

Süreç İyileştirme

Hem tasarım hem üretim hem de montaj aşamalarındaki süreçlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Consera tasarımda Ü.M.İ.T (Üretim ve montaj için tasarım, DfMA (Design for Manufacturing and Assembly)) üretimde yalın üretim prensiplerini benimsemiştir ve tüm kurgusunu buna göre oluşturmuştur.

Consera, tasarım sürecinde Bim platformunu kullanmaktadır. Böylece hem disiplinler arası iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanmakta hem de tüm proje paydaşlarının tasarım sürecinin her anında tasarımın bir parçası haline gelmesi sağlanarak proje zamanlarının geriye çekilmesi ve verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Ar-ge ve Ür-ge faaliyetleri ile modüler yapı tasarımında kullanılan bileşenlerin mümkün olduğunca her yapı tipine uygun olması sağlanarak kısaca standartlaştırılarak hem tasarımda hem de üretimde verimlilik ve üretkenlik artışı sağlanır.

Consera ürünlerin önce dijital prototiplemesini yaparak tasarım hatalarını önceden tespit eder ve üretimdeki oluşabilecek verimlilik kayıpların önüne geçer, sonrasında çoklu üretilecek ürünün gerçek prototipini yaparak hem üretim esnasında hem taşımada hem de montaj da çıkabilecek sorunları önceden tespit ederek tasarım aşamasında gerekli önlemleri alır.

Consera’da mekanik ve elektrik entegrasyonu da BIM Platformu üzerinde yapılarak erken aşamalarda ortaya çıkabilecek sorunlar tespit edilir ve bunların çözümleri hem tasarım hem de üretim aşamasında göz önünde bulundurularak olası kayıpların önüne geçilir.

Consera’da tasarım aşamasında malzeme seçimleri modül boyutları ile uyum sağlayacak şekilde ya da tam tersi olarak belirlenir. Hafif, gerekli kriterleri sağlayan ve ekonomik malzeme seçimlerine gidilerek hem üretim hem nakliye hem de montaj süreçlerinin optimizasyonu sağlanır.

Consera’da Arge ve Ürge faaliyetleri sürekli bir devinim içerisinde modüler yapı teknolojimizin geleceğini şekillendirmede kilit bir rol oynayarak şirketimizin sürekli gelişmesini sağlayan itici gücümüzdür

Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Consera her projede üretim sürecini baştan sonra değerlendirerek bir sonraki proje için nelerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği ile üretim akış optimizasyonu çalışmaları yapar. Bu çalışmalar sırasında standartlaşmanın sağlanarak malzeme akışının iyileştirilmesi, kalite kontrol sürecinin iyileştirilmesi, işçilik zamanlarının azaltılması ve üretimin hızlandırılması sağlanarak üretilme hızı zamanını (takt time) azaltmayı hedefler.

Consera hem ekonomik, hem kaliteli hem de hızlı ürün ortaya koyabilmek adına ürünlerin üretiminde ileri üretim teknolojileri kullanarak ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek iş süreçlerini sürekli olarak daha verimli hele getirmeye çalışmaktadır.
Consera üretimde tam zamanında (just-in- time) üretimi benimsemesinden talebe bağlı olarak üretim yapar. Bundan dolayı da sürekli tedarikçi geliştirerek ve malzeme alternatifleri oluşturarak stok maliyetlerini azaltıp talebe bağlı olarak üretim yaparak tam zamanında ihtiyacı olan malzemeyi temin ederek kullanır.

Consera’daki süreç iyileştirmeleri ve standartlaşma aynı zamanda kalite kontrol yönetim süreçlerinin de sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olur.

Consera ürünlerinde sürdürülebilir ve karbon ayak izi düşük, enerji verimliliği yüksek malzeme kullanımını teşvik eder ve bununla ilgili sürekli olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

AR-GE ve ÜRGE Avantajları

1

Consera Ar-ge ve Ürge faaliyetleri kapsamında üretilen modüllerin ağırlığının azaltılarak hafif, çevresel etkilere dayanıklı, deprem dirençli ekonomik olması için çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda yüksek mukavemetli ve hafif kompozit malzemeler, ısı yalıtım değeri yüksek ama aynı zamanda hem hacimsel olarak az yer kaplayan hem dayanıklı aerojel gibi malzemeleri ürünlerinde kullanarak enerji verimliliği yüksek, çevre dostu, sürdürülebilir ürünler üretir. %100 geri dönüşümlü çelik ve hafif çelik profilleri modül karkasında kullanarak çevre dostu hafif modüller üreterek sektörde sürdürülebilirlik çalışmalarına destek olur.

2

Consera, ürettiği ürünlerde enerji verimliliğini dikkate alarak ürünlerini üretir. Modül üretiminde yalıtım değeri yüksek, hafif malzemeler kullanarak enerji maliyetlerini azaltır. Ürünlerinde güneş enerjisi panelleri, enerji geri kazanım sistemleri (sıcak su sistemleri, havalandırma sistemleri vs.) gibi sistemleri, termal kütle (gün içerisinde ısıyı depolayıp salabilen kütle ), enerji verimli cihazlar ve aydınlatmalar ve gelişmiş izolasyon teknolojileri kullanır. Tüm bu aşamalarda sürekli bir arge ve ürge faaliyeti yürütülür.

3

Consera, ürettiği ürünlerinde tamamen kendisi tarafından geliştirilen detayları ve bileşenleri kullanır. Consera böylece know-how sahibi rekabet avantajı oluşturan bir firma olarak rakiplerinden sıyrılarak tüm dünyada iş yapabilir hale gelmiştir. Sürekli bir ar-ge ve ürge faaliyeti içerisinde olan firmamız sektörde kalıcı olmanın kendi know-how bilgisine ve patentlerine sahip yenilikçi, sürekli kendisini geliştiren ve rekabet avantajı yaratabilen bir firma olmaktan geçtiğinin bilincinde olarak hareket etmektedir. Kendi test laboratuvarı olan ve sürekli olarak yeni malzemelerin hem yapı kabuğunda hep yapı içerisinde hem de karkas ile ilişkilerinin araştırıldığı ve uygulandığı bir çalışma ortamına sahiptir.

4

AR-GE ve Ür-GE faaliyetleri kapsamında en önemli adımlardan bir tanesi de insan kaynağının eğitimidir. Bu anlamda her adımda yer alan insan kaynağının modüler yapı üzerine hem iç hem de dış eğitim desteği sağlanarak güncel bilgilerle donatılması hem verimlilik puanı yüksek kaliteli ürünler ortaya çıkmasına hem de arge faaliyetlerini sürekli destekleyecek bir döngü sağlar. Ayrıca bu faaliyetler kapsamında üniversiteler ve meslek birlikleri ile iş birlikleri geliştirilerek hem rekabet avantajı oluşturacak detaylar ve ürünler ortaya konur hem de ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetişmesine katkıda bulunulur.